FANDOM


400px-Shelly Yachimovich

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה: 1960
מפלגה / ארגון: העבודה

אנשי חיל - מנהיגים, גיבורים עריכה

הניסיון של המועמד/ת בניהול או בפיקוד: יו"ר האופוזיציה, יו"ר מפלגת העבודה, יו"ר ועדת האתיקה, יו"ר הוועדה לזכויות הילד.
הגבורה של המועמד/ת במאבקים ציבוריים:
רמת השליטה העצמית של המועמד/ת:

יראי אלהים - ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: לפי הצהרתה: מאבק למען העובדים, מעמד האישה, נגד הפרטות, בעד מדינת רווחה, בעד זכויות ילדים, הגיל השלישי.
לפי כנסת פתוחה: בעד חיזוק הפריפריה, שיפור הדמוקרטיה הפרלמנטרית, הפרדת דת ומדינה. נגד רציונליות סביבתית, ימין מדיני בטחוני, מדד החופש.

אנשי אמת - ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
הבטחות שהמועמד/ת הבטיח/ה וקיים/ה או לא קיים/ה:
ראיות לכך שהמועמד/ת נלחם/ת בשחיתות ובעוולות: דף המלחמה בשחיתות באתר של שלי

שונאי בצע - מסתפקים במועט עריכה

ראיות לרמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
ראיות לכך שהמועמד/ת פועל/ת למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים - לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה של המועמד/ת: בוגר, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה-סוציאולוגיה-אנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון, 1985
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
ראיות לכישרון הנאום של המועמד/ת:

נבונים - חושבים ומנתחים עריכה

תחזיות של המועמד/ת שהתגשמו:
מאמרים של המועמד/ת המראים על הבנה וכשרון ניתוח:

ידועים - בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה