FANDOM


Moti yogev

מערוץ 7

פרטים אישיים עריכה

שנת לידה:
מפלגה / ארגון: מפד"ל

אנשי חיל = מנהיגים, גיבורים עריכה

ניסיון בניהול או בפיקוד: אל"מ ומפקד יחידת מגלן בצה"ל, מזכ"ל בנ"ע, סגן יו"ר מועצת בנימין.
גבורה במלחמה או במאבקים ציבוריים: נפצע במאבק נגד הריסת עמונה.

יראי אלהים = ערכיים, מאמינים עריכה

הערכים והעקרונות שהמועמד/ת מאמין/ה בהם: "הציונות הדתית התברכה בכל מישורי החיים. היא פועלת רבות בגרעינים התורניים בכל ערי ישראל, מהצפון עד הדרום. היא פועלת רבות בחינוך, הן בחינוך הציוני דתי והן בניסיון להאיר מהערכים שאנחנו מאמינים על כלל הציבור הישראלי"....

אנשי אמת = ישרים, אמינים עריכה

ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לדבר רק אמת:
ראיות שהמועמד/ת מקפיד/ה לקיים הבטחות:
מלחמה בשחיתות ובעוולות:

שונאי בצע = מסתפקים במועט עריכה

רמת ההכנסה ורמת החיים האישית של המועמד/ת:
ראיות לכך שהמועמד/ת אינו מקבל/ת מתנות:
פעילות למען הציבור ללא כוונת רווח:

חכמים = לומדים ומלמדים עריכה

רמת ההשכלה:
ראיות לכך שהמועמד/ת יודע/ת להקשיב וללמוד מאחרים:
כישרון לחינוך, נאום והסברה:

נבונים = חושבים ומנתחים עריכה

מאמרים המראים על הבנה וכשרון ניתוח:
תחזיות שהתגשמו:

ידועים = בעלי שם טוב עריכה

עדויות והמלצות שכתבו על המועמד/ת אנשים שמכירים אותו/ה מקרוב:
מכתבי-תודה שכתבו למועמד/ת:

מידע נוסף עריכה